SINGLE-OP 80M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT8EU362343612372264494,8% Beliba Vyacheslav
2.US1VM396370628322009693,4% Osheka Serge
3.UT8NT308293508331676495,1% Vyacheslav Martsenyuk
4.UT5NC303294525301575097,0% Юрко Стрелков-Серга (Jerry Strelkow-Serga)
5.UR5VR314300513301539095,5% Ревякин Н.И.
6.UR7CB269264456301368098,1% Нетребін О.В.
7.UR6EA22521634025850096,0% Paul Stetsun
8.UX2IB17015725223579692,4% Anatoly Kryazhok
9.UT4VW13610618420368077,9% Alex Procenko
10.UT6UD51499618172896,1% VADYM IVLIEV