SINGLE-OP ALL HIGH CW


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.US2YW18031697341526791180594,1% Slava Zhuk
2.UT0U1057999207918438253694,5% SERGEY REBROV
3.UT2UB11181065210317436592295,3% Lyakin Andrej
4.UR7UD10701032209017235948096,4% Serge Vasilenko
5.UV5U826769158017828124093,1% Sergei Litvinov
6.UX4UA808761157017727789094,2% Mykola Myronov
7.UR7LY909841169615926966492,5% Serge Vovchenko
8.UT3WX854829159715124114797,1% Andy Stashkiv
9.UW3U665614135316121783392,3% Dmitry S.Davidenko
10.UR8RF600584118317120229397,3% ALEX SVISTELNIK
11.UR5LJD714691138214319762696,8% Victor Nazarenko
12.UT7QF592570118714917686396,3% Igor Syerikov
13.UY2RA641617120013716440096,3% George Kasminin
14.UR5WX592572118012714986096,6% SLAWA
15.UX3HA50148088313712097195,8% Grigor Nosach
16.US7IY45143786212210516496,9% Коловский Анатолий
17.UT0UM400378813967804894,5% Alexey Y Yermolayev
18.UT0RM5525321008757560096,4% Alex
19.US7IM3653066091006090083,8% Gregory Sukhomlynov
20.UX8IX304279586935449891,8% Nick Dolgopolov
21.UR4EI205203410773157099,0% Alexey Doroshko
22.UT2PL139131291732124394,2% Andrii Shotskyi
23.UT3UV156145324632041292,9% Vic
24.UR5ZEP152130277651800585,5% Boris
25.UX7IA156150294611793496,2% Макаров Сергей
26.US0SY12411622742953493,5% Yarema Shpilchak
27.UR4LRG13212221633712892,4% Dmitry A. Belousov
28.US0VA/A726414931461988,9% Igor Lazarev
29.US8IIW1057912423285275,2% Yuriy Lysenko