SINGLE-OP ALL LOW MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX1AA16231581329028092120097,4% Sergei Fesenko
2.UR5LAM12101174242121351567397,0% Alex Ponomarenko
3.UX1VT10481017203720641962297,0% Pavlo Kyrychenko
4.UT7NW10891069209918639041498,2% Vitalij Udod
5.UT3SO888858168315325749996,6% OLEKSANDR PROSHCHENKO
6.UY2UQ848764155016525575090,1% Мінаков В.А.
7.UR4CYT720687141617925346495,4% UR3VHR
8.UW1WU771759147915823368298,4% Alexander Korzhov
9.UX7MR799745144115622479693,2% Shatalov Yuri
10.UY5AR650621126315519576595,5% Atamanov Alex
11.UT8IM720689138413919237695,7% Valery
12.UX3IO722660139512217019091,4% Sergej Anajko
13.UR5XMM628594119613916624494,6% Yakymenko Andrey
14.UT3IA634592120713115811793,4% Zumchenko Sergey
15.UW7RV507483108913214374895,3% Vlad Ananyev
16.UT5ULX3533196461187622890,4% Anatoly
17.UX7FD490451937787308692,0% Valentina Bratinova
18.UR5TL3563466541006540097,2% Vladimir Sofiyak
19.UV3QF414390752866467294,2% IGOR SHEVTSOV
20.UY5QO305286585925382093,8% Alex Belyaev
21.UX2QA290263541985301890,7% Val
22.UY5QJ247237500934650096,0% Alex Dobrynin
23.UR5EH238206447974335986,6% Alexandr Kosenko
24.UT8UD220203423933933992,3% Igor Dmytryshyn
25.UT6IS200196415913776598,0% Victor
26.UX2HX290274608553344094,5%
27.US8ICM263242463612824392,0%
28.US5EEK206205431622672299,5% Oleg Afanasyev
29.UT0CK184181387652515598,4% Nickolaj Nickolskij
30.UX7UW212201413331362994,8% Alexander
31.UX7FC103103220429240100,0% Slava Bratinov
32.UT5CL11510621942919892,2% Konstantin Tretyak
33.UR5CN977315445693075,3% Valery Zhuk
34.UR0EG736012545562582,2% Victor Zorenko
35.UT8LN615610932348891,8% DMYTRO PANCHENKO
36.US5WDV766712624302488,2% Paul
37.UT2HC3128531790190,3% Vitalyi Dzhaly