"SO 10M"


#CallQSOScoreConf. (%)NameOperator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1.UN9GD30528417276010362093,1% VICTOR KIRIYENKO
2.RU7A109103330421386094,5% Alexey Mandryka
3.RV9YK423918618334892,9% Zotov SergeRV9YK
4.EW2BO494511626301691,8% OLEG ZALEVSKYEW2BO
5.JA7OWD252215116241688,0% Eijirou Takahira
6.TA2AKG20179612115285,0% BILAL KOROGLU
7.LZ2FL1714641383282,4% George BoevLZ2FL
8.JJ1RDX10960742090,0% Yoshihiro Uchida
9.YO3JV231333929756,5% Tudor MironYO3JV