"UR SOAB HP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)NameOperator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1.UT2G20221938368125493497495,8% Yaroslav OleynikUW7LL
2.US2YW18551724328724580531592,9% Slava ZhukUS2YW
3.UW1M17241646317422370780295,5% Victor YarovoyUR5MW
4.UR7R15151465276016746092096,7% Anatoly Savchenko
5.UX1UA11501086206718237619494,4% Sergei Litvinov
6.UT0RM12741205231814433379294,6% ALEX KALITAUT0RM
7.US7IY10231003188416430897698,0% Anatoly Kolovsky
8.UR7LY978928177114625856694,9% Serge VovchenkoUR7LY
9.UW1G828769139113518778592,9% Anatol BabichUW1G
10.UT3WX858828153010716371096,5% Andy Stashkiv
11.UT7CR614586116111313119395,4% Valery MostovenkoUT7CR
12.UR5EPG551528105111912506995,8% Andrej Romasenko
13.UX1VX4544318391099145194,9% Alex MurashkinUX1VX
14.UW0K474442905928326093,2% Alex BetsanUS0KW
15.UR2VA405398832957904098,3% SERGE VASILENKOUR2VA
16.UY7QN438411769987536293,8% SergeUY7QN
17.US0U322307589925418895,3% VASILIUS0UX
18.UR7QM302288609674080395,4% В.И. Смиян
19.US7IM340295561673758786,8% Grigoriy Sukhomlynov
20.UT7NY284259478602868091,2% VALENTYN
21.UR5E213210341521773298,6% Sergei GrachovUR5EDX
22.UT2SW230203346501730088,3% Alexandr Pichkur
23.UR5SD232206362461665288,8% Shpichak AnatolijUR5SD
24.UW3HM36336822149691,7% viacheslavUW3HM