"UR SOAB QRP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)NameOperator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1.UR5LAM974959186715528938598,5% Alexander PonomarenkoUR5LAM
2.UX2MF721701133614719639297,2% Sergey Smolka
3.US2IZ620607113011312769097,9% Alec V. Mityukov
4.UT3EK385374720856120097,1% Nikolaj TsukarevUT3EK
5.US4IPC355316607885341689,0% Kharun Aleksander Dmitrievich
6.US5EFU364352678664474896,7% Tikholaz NickUS5EFU
7.UR5IPW288273535814333594,8% Chernov Sergeyur5ipw
8.UT5EOX302291494733606296,4% Ivan
9.UY7LM253248518683522498,0% Anatoly PoltavetsUY7LM
10.UT3GX218180360662376082,6% Oleksandr Myronovut3gx
11.UT2HM149140311541679494,0% Yuri KulinichUT2HM
12.UT6CW162147259411061990,7% VOLODYMYR ( VLAD )
13.UR3PHG777213724328893,5% Gryciuk Nataly
14.UT3IT2524551477096,0% Vlad Vorobyov
15.UR5FCM1616279243100,0% Igor I. KrinetskyUR5FCM
16.UR3PFD1491669664,3% Ruslan Mysylyuk