"UR SINGLE-OP 40M"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.US0HZ5715551082566059297,2% Stan Ermachkov
2.UT5YY6776421151475409794,8% George
3.UR7QC5635411018494988296,1% Vladimir Tumkovsky
4.UR7QJ367310574392238684,5% Valery Zholnin
5.UT5SA347316561392187991,1% Vladyslav Dikhtjar
6.UR3QX200183361391407991,5% Gennady Skripnick
7.UZ4U200194383361378897,0% Alexander
8.UT0UM185170349391361191,9% Alexey Y Yermolayev
9.UR5FEO165160322401288097,0% Serge Stepanov
10.US8IX229212366321171292,6% VITALY GARBAR
11.UR5QDM237220389301167092,8% VLADIMIR VALETOV
12.UY5OO202182342341162890,1% Yuri Anishchenko
13.UR4MF201180324321036889,6% Иван,Иванович,Гнедов
14.UV3QF171162304331003294,7% Шевцов И В
15.UT3QZ15314729034986096,1% Oleg S.Lyzhnyk
16.UW5EJS12310720836748887,0% ANATOLIJ STESHENKO
17.UR8QE15114024629713492,7% Федько Сергей
18.UT7UT/P16615425925647592,8% Boris Samartsev
19.UT2T989218031558093,9% Ђndriy Panasyuk
20.UR5ETN10610017431539494,3% Volodymyr Ivanovych Makhlai
21.UT8IA949017727477995,7% Eugene
22.UY2UR11710017625440085,5% VLADIMIR PRIKHODKO
23.UT4II1009716122354297,0% Mykola Kachmaryk
24.UT4PR736611423262290,4% MYKOLA PASHKEVYCH
25.UR4EI525110322226698,1% Alexey Doroshko
26.UT1KY51509517161598,0% rivne dx club
27.UR5WT68447415111064,7% Stepan
28.US6EX40387914110695,0% Nick Kachan
29.UR5KFM3024481257680,0% Alex
30.US5WAC2018301030090,0% Andrey Rozov
31.UR2LM181627718988,9% Leonid Stepanets
32.UT0MF1111207140100,0% Pogrebnyak Pavel
33.UT3UFD/P871468487,5% Serhii Novikov