"UR SOAB HP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT2G20161874360026896480093,0% Yaroslav Oleynik UW7LL
2.UW2ZM16091476290820359032491,7% Serge Yarovenko
3.UR7R13101247236618243061295,2% Anatoly Savchenko
4.UT6UD13321229238518042930092,3% Vadym Ivliev
5.UW0K12341173225218541662095,1% Alex Betsan
6.UT7CR858809164015525420094,3% Valery Mostovenko
7.UT3RN941859163014523635091,3% NIKOLAI SAVCHENKO
8.UT5ECZ711691134114819846897,2% Eduard Nazaruk
9.US7IY706690134214419324897,7% KOLOVSKYY ANATOLYY
10.UX1VX596560109913014287094,0% Alex Murashkin
11.UY1HY51049397712612310296,7% Валерій Компанієць
12.UT3WX678652114110712208796,2% Andy Stashkiv
13.UT0NT4344118741099526694,7% Ivan
14.UR5SD529474908928353689,6% Шпичак А.П.
15.UT7VR3683396241066614492,1% Nick Kuzmovich
16.UR7EN3123025861076270296,8% Riabiy Alex
17.UT5VQ327317604754530096,9% NICK BALANYUK
18.UV5QQ314299524673510895,2% Alexey Budanoff
19.UR5EPG250239464612830495,6% Andrej Romasenko
20.UX1UF184161303591787787,5% Andrey
21.UT7YQ40366921144990,0% Igor