"UR SOAB HP SSB"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX0RR3923697171117958794,1% Konstantin
2.UX3IT287270540945076094,1% Vladimir Shakun
3.UR7EM276269542854607097,5% Yuri Doroshko
4.UT3GX250227435793436590,8% Aleksandr Myronov
5.US5QUB243230407843418894,7% SLAVA
6.UT5RB200184353642259292,0% Alexey Bachok
7.UT5ZL200191343561920895,5% Alexander I. Makarov
8.UT7U189144298451341076,2% Alex Ananjev
9.US5RK134128227501135095,5% Oleksandr Klymenko
10.UR5CN142115213511086381,0% VALERIY ZHUK
11.UR5ROY124115207511055792,7% Yuriy Khort
12.UR5HMU1069315040600087,7% Serhii Bazhan
13.UR5QW927815730471084,8% Voldemar
14.UT1QN1058412021252080,0% Александр Симонец
15.UT2UU15152611286100,0% Andrew Alyoshin
16.US3LX11212100,0% Len N.Kholod