"UR SOAB LP SSB"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX1UX704637124612815948890,5% PRILIPKO ALEX
2.UT7QL57553198913112955992,3% Alex Stelmachenko
3.UT8EL52249094412912177693,9% OLEG STARODUBETS
4.UY7VV4724238461109306089,6% Vadim Dubovoy
5.UR5VAA341308585854972590,3% Volodymyr Zhyvotovskyy
6.UR2LX298273536924931291,6% Chernyaiev Andrey
7.US8AR300283509934733794,3% Nick Derenko
8.UT8UF253239496773819294,5% Krasun Vitalii
9.UW5EHR214204398843343295,3% Sergey Popriyenko
10.UR4QFP221215397793136397,3% Andrii
11.US5UC156149295772271595,5% Anatoly Sekret
12.UT2MZ212198344632167293,4% Pavel Stepanov
13.UT0NB162150301722167292,6% Peter Bunich
14.UR5RP166155321561797693,4% Lytvynenko Alexander
15.UR2Y177160322541738890,4% CHALY VALERY
16.UW8RR182174299531584795,6% Volodymir Dunaj
17.UT2AA135132224631411297,8% YURI DVORETSKIY
18.UR5VAZ165126216501080076,4% Sergiy Kurilchenko
19.UR7HDP9895197521024496,9% Kolesnikov Yuri
20.UR7QDO113102209491024190,3% Oleg Tregubov
21.UT8RR13211320047940085,6% Valerij Grigoruk
22.UR5QBB949220244888897,9% Roman Guzenko
23.UT4QV12011720438775297,5% Dyachenko Yuriy
24.UX2LX817916442688897,5% Alex Logvinov
25.UR3VKR11210317738672692,0% Eugen Zaloilo
26.UR5SO1109316441672484,5% OLEKSANDR YATSENKO
27.UT7AT1029616840672094,1% DIMA
28.US5LOD878015040600092,0% Tarasenko Igor
29.UR5UKW757113942583894,7% VLADYMYR
30.UR5GCM867814140564090,7% Волошинов Юрій
31.US0NI1027914231440277,5% VALENTYN A DEDENOV
32.UR5BII887315328428483,0% Ivan Mizyuk
33.UT5ERV605410630318090,0% Raylan Anatoliy Valer'novych
34.UR3ABQ42408628240895,2% Nekraha Igor
35.US6IKF54477623174887,0% Protasov Nick
36.UR6QC42356522143083,3% Vlad Gaponenko
37.UR6LF52426516104080,8% Volodymyr Tymchenko
38.UR5YAF3837591694497,4% VICTOR
39.UR5WFJ3231531474296,9% Sergey Mezin
40.UR5VAV373347942389,2% Iryna Kurilchenko
41.UR5VD85521062,5% Ruslan Kowalskiy