"UR SINGLE-OP 20M"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY5ZZ87273915766510244084.7% VLAD
2.UR5QU5415221101596495996.5% Victor Andriyuk
3.UT8NT5335111092566115295.9% Vyacheslav Martsenyuk
4.UR7LY503464972575540492.2% Serge Vovchenko
5.UT1AA474455981555395596.0% Alex Manko
6.UT3EV492447945535008590.9% VICTOR ZAVGORODNY
7.UX4FC415399832534409696.1% Victor Saginov
8.UX7QD283271570412337095.8% Alex Klotchkov
9.UX7U277249525412152589.9% Alexandr V.Kondratyuk
10.UT3RS235216454421906891.9% Sergiy Nedilko
11.UT3RN233213457391782391.4% NIKOLAI SAVCHENKO
12.UR8QE201188405361458093.5% Fedko Sergii
13.UR9QQ164151307411258792.1% Sergii Khrypko
14.UT1AN12610922132707286.5% Aleksandr Vorona
15.US5AT11410922631700695.6% vlad
16.UR6QC12410121529623581.5% Vlad Gaponenko
17.UX0QQ1028618928529284.3% Valentin
18.UR5PG747014732470494.6% Valentin Gagan
19.UT2MZ797115829458289.9% Pavel Stepanov
20.UR4RXJ928719222422494.6% СЮТ м. Остер
21.UX5UO616012528350098.4% Gennady Treus
22.UR4MF574911623266886.0% Иван,Иванович,Гнедов
23.UT0VE634710023230074.6% Alexander Mishchenko
24.UR4MS484710322226697.9% Gennadiy Gubchenko
25.UW5RG514810222224494.1% Борисенко Ігор
26.UR5NF363674171258100.0% Alexandr Kulikov