"UR SOAB HP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UW5Y17111583317927687740492.5% Slava Zhuk
2.UT7CR16401535303224373677693.6% Valery Mostovenko
3.UW0K16111533301623671177695.2% Alex Betsan
4.UT8IO1003962189220338407695.9% Nickolay Ovcharenko
5.US6EX901870179120436536496.6% Nick Kachan
6.UV5U795736145519127790592.6% Sergei Litvinov
7.US7IY894874171115526520597.8% Kolovskyy Anatolyy
8.UT5VX1012954188314026362094.3% Olexandr Klymenko
9.UT9EZ850802152316825586494.4% Golikov Igor
10.UT5ECZ664648127816420959297.6% Eduard Nazaruk
11.UT3V600567114615017190094.5% Alex Murashkin
12.UR7R710678134311915981795.5% Anatoly Savchenko
13.UT7NY611589112410812139296.4% VALENTIN PRASCHUK
14.UW7RV4474218821129878494.2% Vlad Ananyev
15.UX1UF383359744977216893.7% Andrey
16.UT7FA396373684926292894.2% PAVLO
17.UR2VA312308666916060698.7% SERGE VASILENKO
18.UZ5Q2622434931045127292.7% Valentin Dolinny
19.UZ5ZU321290587824813490.3% Nikita Borowskiy
20.US7IB282276577754327597.9% Вячеслав Герняк
21.UZ1RM337327606684120897.0% Serge Mikula
22.UT1UL169162333862863895.9% VLAD
23.UT0EA190181388642483295.3% Oleg Chuprynov
24.UR5E144143278742057299.3% Sergey Grachov
25.UY7QN154144285501425093.5% Davidenko Serge
26.US5WDJ13212521541881594.7% Yuriy Dubchak
27.US3LX918616439639694.5% Len N.Kholod
28.UR5EPG565010230306089.3% Andrej Romasenko