"UR SOAB LP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UZ3A17381670327226586708096.1% Sergei Fesenko
2.UX1VT13191281249122255300297.1% Pavlo Kyrychenko
3.UT7NW11821155219318139693397.7% Vitalij Udod
4.UR6QS683660132013818216096.6% Igor Tolstous
5.UT3SO700659121112515137594.1% OLEKSANDR PROSHCHENKO
6.UX7MR656617121412415053694.1% SHATALOV YURI
7.UT0NT543524105013514175096.5% Ivan Tauzhniansky
8.UT4EK650604118211013002092.9% Olexander M. Senchurov
9.UT3UZ554540104511812331097.5% Alex Arbuzov
10.UY7C47545995711010527096.6% Maxim Shaposhnik
11.UT5UN434418832998236896.3% Volodymyr Myronenko
12.UY5QJ3283216721107392097.9% Alex Dobrynin
13.UY7MM3503256821047092892.9% Sergeev Vlad
14.US1PM385379721987065898.4% BORIS BUSLOVSKY
15.UR3VKR3483286511066900694.3% Eugen Zaloilo
16.UT8IM348332678916169895.4% Valery
17.UR5XMM406387712805696095.3% Andrey Yakymenko
18.UW1WU339332675785265097.9% Alex Korzhov
19.UY2UQ276234468904212084.8% Мінаков В.А.
20.UT1WW386370641603846095.9% Volodymyr Myskiv
21.US7MM215209398803184097.2% Vitaly
22.UR3VC302251467683175683.1% DMITRIY SHELUDKO
23.UY2UR200194395712804597.0% VLADIMIR PRIKHODKO
24.UT6HX166162313662065897.6% Alex Dmitrenko
25.UT2SW202188343602058093.1% Oleksandr Pichkur
26.UT0CK173171337612055798.8% Nickolaj Nickolskij
27.UR5WHQ178170317611933795.5% Lev
28.UV3QF129119238541285292.2% IGOR SHEVTSOV
29.UR3QTN144134254461168493.1% Eugene Syromjtnikov
30.UR3VKC151107208511060870.9% КРИВОШЕЯ А.С.
31.UR5FIL13912728833950491.4% Alexander Filonov
32.UX7QV1058919050950084.8% Vladislav Lagoda
33.UT8LN1009118338695491.0% Dima Panchenko
34.US7WW13612721830654093.4% BOGDAN BARCHUK
35.UR3VIB626013136471696.8% DENIS DERIY
36.UR3QM353569211449100.0% Sergey