CHECKLOG


#Call
1.4Z5LY
2.9A3LG
3.9A6TT
4.DF4XF
5.DL0MCM
6.DL1EAL
7.DM4JK
8.DM5DX
9.DM5SB
10.EA3GBA
11.HA1VHF
12.HA2MN
13.HA3HX
14.HA5TOP
15.HB90GKM
16.L55D
17.LY2CO
18.LY5YY
19.LY6A
20.M5M
21.OH3GGQ
22.OK2HFC
23.OK2SG
24.PA0FAW
25.PA4J
26.PG7V
27.PY4HO
28.R6KEE
29.R7DA
30.R7KO
31.RA3FD
32.RA7R
33.RK3MXT
34.RQ7M
35.RW4NN
36.S59T
37.SN5F
38.SP1DMD
39.SP2MHD
40.SP3CW
41.SP7JPN
42.SP7P
43.SV1PMQ
44.SV2SIF
45.TF3VS
46.UG3G
47.UG4A
48.YO3IPR
49.YU1BFG
50.YU73BFG