UR SO 20M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY5ZZ86278916756410720091.5% VLAD
2.UY5VA7016441383618436391.9% VICTOR PINO
3.UT1DX429388863494228790.4% Julian Stanko
4.UT5UT471428915464209090.9% Mykola Gostryi
5.UT1AA397384828443643296.7% Alex Manko
6.UY4W432373807433470186.3% HIRNIAK OSTAP
7.UX1CL273263599442635696.3% Vlad Winarsky
8.UX4FC251246535422247098.0% Victor Saginov
9.UR7QM234229510432193097.9% Valery Smiyan
10.UT3RS274246529402116089.8% Sergiy Nedilko
11.UR3VC245205466401864083.7% DMITRIY SHELUDKO
12.US1PM185181406331339897.8% BORIS BUSLOVSKY
13.UX7QD14013428434965695.7% Alex Klotchkov
14.UT5PQ969020325507593.8% OLEH HAHAN
15.UT3EV817516524396092.6% VICTOR ZAVGORODNY
16.UR5PG726514123324390.3% Valentin Hahan
17.UV1IW625912424297695.2% SERGE POMAZAN
18.UR4MS484610121212195.8% Gennadiy Gubchenko
19.UT5ZL25255514770100.0% Alexander I. Makarov