UR SO 40M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UR6EA7647211399567834494.4% Paul Stetsun
2.UT5YY6846581234516293496.2% George
3.UX7IW513489962494713895.3% SERGEY SKORICHENKO
4.UR7QC480470923433968997.9% Vladimir Tumkovsky
5.UT5NC477463896433852897.1% Yurko Strelkov-Serga
6.US2UM404384745402980095.0% Mykhailo Baranovskyi
7.UT8AS324307587372171994.8% Volodymyr Kowaltchuk
8.UW1G354325600362160091.8% Бабич А. Д.
9.UV3QF251237468361684894.4% Шевцов И В
10.UT3GX245234429311329995.5% Alex
11.UR5SD225197359361292487.6% Shpychak Anatolij
12.UR3QX201169342371265484.1% Gennady Skripnick
13.UZ5ZU12510923436842487.2% Borowskiy Nikita
14.US3EG11410221937810389.5% MYKOLA BONDARENKO
15.UZ4U1009521434727695.0% Alexander
16.UR5CC138138256287168100.0% Yakiv Kharchenko
17.UT6ER13212022923526790.9% Dmitry
18.UX1HW636012628352895.2% Art
19.UX4AA786011722257476.9% Chaika Michael XXL
20.UR5IKN100489721203748.0% Dimitri Gordiyenko
21.UR5RG55499920198089.1% Sergey Horonovych
22.UR5WHQ333365191235100.0% Lev Kysilevskiy
23.UR5FBM38367416118494.7% Vladimir Kramarenko
24.UY5BT121119917191.7% Valerij Ivanitskij
25.UR5WT14918814464.3% Stepan