UR SO 80M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UV5QQ596560976424099294.0% Alexey Budanoff
2.UW8SM533497874443845693.2% Andy Yanulyavichus
3.US0YA537508880433784094.6% Vlad Wanziak
4.UY7RR509497844393291697.6% Сергей Коленько
5.US0SY485463821383119895.5% Shpilchak Yarema
6.UY5OO351329589412414993.7% Yuri Anishchenko
7.UT7NI403365626372316290.6%
8.UY3AW362346597372208995.6% VLADIMIR W. HRYSHCHENKO
9.UT3C375359619342104695.7% Alex
10.UR7LY332318534371975895.8% Serge Vovchenko
11.UT7NY310297518351813095.8% VALENTYN PRASHCHUK
12.UR5VR279267457361645295.7% Ревякин Н.И. 1958 МСУ
13.UT4VW257234404361454491.1% ALEX PROTSENKO
14.UR8GX15213923831737891.4% Ivan Lysenko
15.UX1CN11710616625415090.6% VLADIMIR ZHMURKO
16.UT2EF13112418921396994.7% Vladimir Kuyda
17.UR3VHM1039314417244890.3% Pogorily Oleksandr
18.UZ8PA3125461673680.6% Romanuk Oleksandr
19.UR6LF514759847292.2% Volodymyr Tymchenko
20.UR5RBP2114271129766.7% Dmytro