UR SOAB HP MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT7CR20091867373922082258092.9% Valery Mostovenko
2.UW5Y19291769353522780244591.7% Slava Zhuk
3.UR5R11501107218313629688896.3% Alex Kalita
4.US7IY918901172915426626698.1% Коловский А
5.UR7R898858174313824053495.5% Anatoly Savchenko
6.UX0FF781724146414020496092.7% NIKOLAY LAVREKA
7.UX2MF712697132714118710797.9% Sergey Smolka
8.UZ1U777712137511716087591.6% ANATOLIY SVYTKO US7UU
9.UT5VQ643598121712415090893.0% NICK BALANYUK
10.UT3V676636125911113974994.1% Alex Murashkin
11.UT7FA554540103011411742097.5% PAVLO CHEKERYS
12.UX9Q444404816947670491.0% Sergii
13.UT4RZ3683326621046884890.2% Aleksandr Filippov
14.UW7RV303291617895491396.0% Vlad Ananyev
15.UZ5Q278261539794258193.9% Valentin Dolinny
16.UT4U324301592694084892.9% Jo Pukhlik
17.UT1UL211207412843460898.1% VLAD
18.UR4QR269246464663062491.4% Alex
19.UT3UV204188408732978492.2% Victor
20.UT7EY155152308712186898.1% Igor Phomichov
21.UX2X237214465472185590.3%
22.UY1HY240226495401980094.2% Valery Kompaniets
23.UR5EPG125119219531160795.2% Andrej F. Romasenko
24.UW5ZM827214833488487.8% EUGENE
25.UT7E646013023299093.8% Station
26.UR7EY746711122244290.5% Anatoly G. Esaulov
27.UY7QN2017321238485.0% Sergej Davidenko
28.UT4EO11919611481.8% PAVEL