UR SOAB LP SSB


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UR2Y812739144313819913491.0% CHALY VALERY
2.UR5VAA4794398541008540091.6% Volodymyr Zhyvotovskyy
3.UR4QFP362346655905895095.6% Andrii Herasymenko
4.UR5RP376332587824813488.3% Oleksandr Lytvynenko
5.UR2LX315290576734204892.1% Chernyaiev Andrey
6.UT8EL304283553713926393.1% OLEG STARODUBETS
7.UW1GR277270523723765697.5% Анатолій Штукатуров
8.US6IKF200173314722260886.5% Protasov Nick
9.UT2MZ180176361541949497.8% PAVEL
10.UW5EHR171163323601938095.3% Sergiy Popriyenko
11.UT0NB156140285511453589.7% Pete Bunich
12.US5LOD144137261511331195.1% Tarasenko Igor
13.US0NI164146274471287889.0% VALENTYN DEDENEW
14.UR7QDO146131251471179789.7% Oleg Tregubov
15.UT4QV128114230461058089.1% Diachenko Yurii
16.UR7HDP10510021641885695.2% Kolesnikov Yuri
17.UR5VAZ12610820543881585.7% Sergiy Kurilchenko
18.UR5WEB12011420940836095.0% Zahar Voytsitsky
19.UV5EEO11110119342810691.0% Leonid Korsakov
20.US5TT15311317834605273.9% Serhiy
21.UT3HD757016137595793.3% Yuri Berezhnoi
22.UT3QD898016533544589.9% Dmitrenko Aleksandr
23.UR5UKW756913531418592.0% VLADYMYR
24.UR5ZDZ756413626353685.3% MIRONOV
25.UT0ZT716211427307887.3% Vladimir Vovchenko
26.UR5VAV3024451776580.0% Iryna Kurilchenko
27.US0UB2418411561575.0% German
28.UW5EMC2422391350791.7% Alexander
29.UT9UZ1651155531.3% VALERIY BUTSAN