SO 10M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.LZ4TX816921533709585,2% Todor
2.YO3LW5510330100,0% Cristian Simion
3.UA6AK4361675,0% Valentin Buryj
4.EA7KI8261625,0% DAVID R