UR SOAB HP MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UW1M250423894857269130653395,4% Yarovoy Victor
2.UW1GZ19041809366226597043095,0% Dmitry Rezinets
3.UY7C12221181244020449776096,6% Maxim Shaposhnik
4.UT5VX11961120226319644354893,6% Olexandr Klymenko
5.UW4E1036986199620540918095,2% Ken Golovko
6.UX2MF1007980194914428065697,3% Sergey Smolka
7.UT7NY788765149013920711097,1% VALENTYN PRASHCHUK
8.UV2V680655125914217877896,3% Alex Murashkin
9.UR5EH620553111213314789689,2% Oleksandr Kosenko
10.UT7FA554532103513013455096,0% PAVLO CHEKERYS
11.UY5QZ3213086171046416896,0% Valentin
12.UR3VC345313579814689990,7% DMITRIY SHELUDKO
13.UX1UF258252478904302097,7% Andrey
14.US0U246232467904203094,3% Vasili
15.UY7QN202189407732971193,6% Serge Davydenko
16.UW3HM181168324782527292,8% Slava
17.US0ZK137133282651833097,1% viktor
18.UX2LX858217244756896,5% Alex Logvinov