UR SOAB LP MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX1VT15051451284421561146096,4% Pavlo Kyrychenko
2.US7IY1016992198117334271397,6% Anatolii Kolovskii
3.US1VM977913182913324325793,4% Osheka Serhi
4.UT3SO808774148114221030295,8% OLEKSANDR PROSHCHENKO
5.UT5R739712139614520242096,3% George Kasminin
6.UT3EK663641130614719198296,7% NIKOLAJ
7.UR2VA609600127212415772898,5% SERGE VASILENKO
8.UW1WU732712137411415663697,3% Alex Korzhov
9.UT1WW553540998888782497,6% Volodymyr Myskiv
10.UR5WCQ506466904978768892,1%
11.UT7VW450422787937319193,8% PETER MALIY
12.UT3QZ448420844786583293,8% Oleg S.Lyzhnyk
13.UV2IZ394362707936575191,9% Sergey Chernov
14.UY5QJ282278584834847298,6% Alex Dobrynin
15.UT2SW308287544754080093,2% Oleksandr Pichkur
16.UT1G365334620583596091,5% Olexa S.Maslov, Ukraine
17.UT7IA270244475713372590,4% YURI
18.UT4RZ214202417753127594,4% Aleksandr Filippov
19.UR0EG185165372722678489,2% Zorenko Victor
20.UY5TE184174349622163894,6% N.V. Washchilenko
21.UX4AA229186344571960881,2% Michael Chaika
22.UR4CU172161331591952993,6% Anatoly
23.UR1YAA166159319611945995,8% Vsevolod Cholkan
24.UX7QV162141277621717487,0% Vladislav Lagoda
25.UR3QM164143304491489687,2% Сергей Лозневой
26.UR5CN113105197521024492,9% VALERIY ZHUK
27.UR3QTN11811421246975296,6% Eugene Syromjtnikov
28.UR6QV13611020542861080,9% Mykola Papirovsky
29.UT8IA/A908117445783090,0% Eugene
30.UR4QR928617737654993,5% alex
31.US3LX676514041574097,0% Len N.Kholod
32.UR3VKC48407323167983,3% Artem Krivosheya