UR-SINGLE-OP 20M MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY5ZZ82174815066910391491,1% Vlad Latyshenko
2.UY5VA8027431519639569792,6% VICTOR PINO
3.UT3EV7006451318567380892,1% VICTOR ZAVGORODNY
4.US8IM5765531127556198596,0% Valery
5.UT1AA5475301095535803596,9% Alex Manko
6.UX9ZA5385061042485001694,1% Ivan Babich
7.UZ1U441409836514263692,7% ANATOLIY SVYTKO
8.UT3UZ413398825514207596,4% Alex Arbuzov
9.UT3QW394379772503860096,2% Vladimir Mirchev
10.UX0KR322294592382249691,3% Volodymyr V. Sydorov
11.UX1CL226215459442019695,1% Vlad Winarsky
12.UY5QJ191186377441658897,4% Alex Dobrynin
13.UY4W238218420391638091,6% OSTAP GIRNYAK
14.UX7U197181380371406091,9% Alexandr V.Kondratyuk
15.UT8UL174161330411353092,5% SERHII FUKAREVYCH
16.UT7ZM12311524540980093,5% Pyhyna Viktor
17.UR5XOV33326419121697,0% Kalenyk Olexandr
18.UR4WG43407316116893,0% Igor Adamowski
19.UT4USA3229611697690,6% MYKHAILIUK ALEX
20.UT9UO4351044011,6% SERHII MINYANCHIK