UR-SINGLE-OP 80M MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UW7LL6796431140485472094,7% Yaroslav Oleynik
2.UW8SM6926481142445024893,6% Andy Yanulyavichus
3.UR7GO529503890423738095,1% Alex Nudel
4.UT5UT383355639382428292,7% Mykola Gostryi
5.UT1WW315308526331735897,8% Volodymyr Myskiv
6.UR5TEX314294517331706193,6% Andriy Panasyuk
7.UY3AW253248425331402598,0% VLADIMIR W.HRYSHCHENKO
8.UT7HA206188336301008091,3% Vlad Stochny
9.UT5UGR16315727232870496,3% Dimitry Stashuk
10.UT1QQ21320234224820894,8% Stepan Tyshschenko
11.UY5YB15714524926647492,4% Boris Vernitsky
12.US3LR10610318128506897,2% Khismatulin Volodymyr
13.UZ1RM14714023920478095,2%
14.UT6UL11110317920358092,8% Yuri Shatalov
15.EM60KTS3830441148478,9%