UR-SINGLE-OP ALL LOW MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UR5LAM13291291251220751998497,1% Alex Ponomarenko
2.UX1VT11271078211521144626595,7% Pavlo Kyrychenko
3.US7IY917891177419734947897,2% ANATOLII KOLOVSKII
4.UT3SO1017979184015628704096,3% OLEKSANDR PROSHCHENKO
5.US1VM1007926176614725960292,0% OSHEKA SERGE
6.UR3VKR777753153616124729696,9% Eugen Zaloilo
7.UW1WU890867162414723872897,4% Alex Korzhov
8.UT4EK770725139616122475694,2% Olexander M. Senchurov
9.UR2VA642630126416821235298,1% SERGE VASILENKO
10.UT8IM693673131715420281897,1% Valery
11.UT3WM53748092612711760289,4% Roman
12.UR6QU4424238761079373295,7% Zhenya Pasko
13.UT3WX515494888968524895,9% Andy Stashkiv
14.UT9EZ3693476931157969594,0% Igor Golikov
15.US5VX3293206841117592497,3% EUGENE KULENKO
16.UV2IZ413374714946711690,6% SERGEY CHERNOV
17.UV3QF345332670996633096,2% IGOR SHEVTSOV
18.UZ5Q3032855701126384094,1% Valentin
19.UR4CU2552394831205796093,7% Anatoly
20.UT7IS425383752715339290,1% Maxim Burmakin
21.UY5TE287268527975111993,4% N.V. Washchilenko
22.UT1UL2582484921025018496,1% VLAD
23.UT2SW302282518944869293,4% Oleksandr Pichkur
24.UT1AM272256474843981694,1% , 1951
25.UR5WCQ273254494783853293,0%
26.UT0CK200197362762751298,5% Nickolaj Nickolskij
27.UR3QTN208197380662508094,7% Eugene Syromjtnikov
28.UR5EH148128242631524686,5% Oleksandr Kosenko
29.UR3VC15613523741971786,5% Dmytro Sheludko
30.UT5Q13111121445963084,7% Mykola Papirovsky
31.UW5EJX/MM12510320346933882,4% VLADIMIR DUDNICHENKO
32.UX2LX817916853890497,5% Alex Logvinov
33.US8QQ514810544462094,1% Alexey N.German
34.UR7AL644910737395976,6%