UR-SINGLE-OP ALL LOW SSB"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UR2Y691659128915519979595,4% CHALY VALERY
2.UR4QFP582537103612913364492,3% Andrii Herasymenko
3.UR5RP51148797612712395295,3% Oleksadr Lytvynenko
4.UR5VAA52547291013212012089,9% Volodymyr Zhyvotovskyy
5.UT7QL4434168081209696093,9% Alexsander Stelmachenko
6.UZ7M2902785191005190095,9% yuri
7.UW1GR271253483844057293,4% Anatoly Shtukaturov
8.UR5GCM232192372772864482,8% , 1956, /
9.UR5WEB202181360792844089,6% Zahar Voytsitsky
10.UW5ENR196187362782823695,4% Andy Panichik
11.UT2MZ160154305722196096,3% Stepanov Pavel
12.UX5HH188177362592135894,1% Vladimir Kopyak
13.UT8LN146138288541555294,5% Dima Panchenko
14.UT2AA128121257601542094,5% YURI DVORETSKYY
15.UY3U161143296441302488,8% Vitalii
16.UR5ROY118109211531118392,4% Khort Yuriy
17.UX2QL135129217501085095,6% Ivan Kaliuta
18.UT7BZ13911720648988884,2% OLEG KHITA
19.US6IKF1179618647874282,1% Protasov
20.UR4MS736112142508283,6% Gennadiy
21.UW5EMC555310836388896,4% Alexander
22.UR5WQ565210125252592,9% Lev Kysylevskyi
23.UT5ZL40397623174897,5% Alexander I. Makarov
24.UR4WXN42386822149690,5%
25.UT0ZT20828561056013,5%