"UR SINGLE-OP ALL LOW POWER"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UZ1WW666643115714516776596.5% Vladimir Gordienko
2.UT5EPP56454399112011892096.3% NICK YAKOVENKO
3.UX7QV4694437751078292594.5% Vladislav Lagoda
4.UT3SO431418684966566497.0% OLEKSANDR PROSHCHENKO
5.US6CQ315303536975199296.2% Valery Y Yakubovsky
6.UR4LBG306291496924563295.1% Nikolay
7.UT6HX271263492904428097.0% Alex
8.UR7EC285268486914422694.0% ALEX MISLAVSKY
9.UT5T275271470864042098.5% Vladimir Sofiyak
10.US7IID229218383853255595.2% Anatoly I. Kopa
11.UY5UF227207375853187591.2% Valentin
12.UX0SX256246423642707296.1% Oleg Yakushev
13.UY5TE194184321712279194.8% N.V. Washchilenko
14.US5UC172157279611701991.3% Sekret Anatoly
15.UR3PA170163268631688495.9% SERHIY NADYUKOV
16.UT7NI209188311521617290.0%
17.UT0CK150146260611586097.3% Nickolaj Nickolskij
18.UR3QTN152150262581519698.7% Eugene Syromjtnikov
19.UY5QJ111109200531060098.2% Alex Dobrynin
20.UR5ZDZ13512119646901689.6% ALEX
21.US3EW12011119044836092.5% Vladimir
22.UT4NY11911319035665095.0% Lev Litvak
23.UT3UV787311939464193.6% Victor
24.US5QUB45428327224193.3% SLAVA
25.UT4QV59578520170096.6% Dyachenko Yuriy
26.US5LOC2420351345583.3% Sergey