UR SINGLE-OP ALL BANDS LOW POWER


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT5EPP624592110814015512094.9% NICK YAKOVENKO
2.UX1VT50948892013212144095.9% Pavlo Kyrychenko
3.US7KC51949892411010164096.0% Alexander Dragunov
4.UX7QV4474207731118580394.0% Vladislav Lagoda
5.US6CQ3743596551077008596.0% Valery Y.Yakubovsky
6.UT3SO385371629996227196.4% OLEKSANDR PROSHCHENKO
7.UT5YY3633366041026160892.6% George
8.UT8EL3183086031016090396.9% OLEG STARODUBETS
9.UR7EC233221409833394794.8% ALEX MISLAVSKY
10.UT0CK199197359792836199.0% Nickolaj Nickolskij
11.UT2SW243230371712634194.7% Oleksandr Pichkur
12.UY5ZZ225209386642470492.9% Vlad Latyshenko
13.UT5UHX188178309601854094.7% Konstantin
14.UX1BZ208194352451584093.3% BOGDAN OLIYNYK MS USSR.
15.UR3QTN162160272581577698.8% Eugene Syromjtnikov
16.UX0SX167157283531499994.0% Oleg Yakushev
17.UY5QJ142136263571499195.8% Alex Dobrynin
18.UT8IM11010419547916594.5% Valery
19.EO3Q10810420244888896.3% Ruslan
20.UR5EPV15113121240848086.8% Katrin Vasiliy
21.UT5LA12110517845801086.8% Eugene
22.US5CDH977914143606381.4% VLAD
23.UT4NY616010421218498.4% Lev Litvak
24.EM0UBZ50428024192084.0% Vit Prigocky
25.UW5U3329491783387.9% Владимир Джулай
26.UR5NMK6816291029023.5% ALEX DEMCHISHYN